FANDOM


PresentEdit

ind sg. pl.
Ic spowe wiȝ spoweþ
þu spœwest ȝiȝ spoweþ
he/scie/it spœweþ hje spoweþ
subj sg. pl.
Ic spœwe wiȝ spowen
þu spowest ȝiȝ spowen
he/scie/it spowe hje spowen

PreteriteEdit

ind sg. pl.
Ic spew wiȝ spewen
þu spewest ȝiȝ spewen
he/scie/it spewe hje spewen
subj sg. pl.
Ic spiewe wiȝ spiewen
þu spiewest ȝiȝ spiewen
he/scie/it spiewe hje spiewen

PerfectEdit

ind sg. pl.
Ic habe gespowen wiȝ habeþ gespowen
þu hafst gespowen ȝiȝ habeþ gespowen
he/scie/it hafþ gespowen hje habeþ gespowen
subj sg. pl.
Ic habe gespowen wiȝ haben gespowen
þu habest gespowen ȝiȝ haben gespowen
he/scie/it habe gespowen hje haben gespowen

Past PerfectEdit

ind sg. pl.
Ic hafde gespowen wiȝ hafden gespowen
þu hafdest gespowen ȝiȝ hafden gespowen
he/scie/it hafde gespowen hje hafden gespowen
subj sg. pl.
Ic hæfde gespowen wiȝ hæfden gespowen
þu hæfdest gespowen ȝiȝ hæfden gespowen
he/scie/it hæfde gespowen hje hæfden gespowen

FutureEdit

ind sg. pl.
Ic werðe spowen wiȝ werðeþ spowen
þu wirst spowen ȝiȝ werðeþ spowen
he/scie/it wirþ spowen hje werðeþ spowen
subj sg. pl.
Ic werðe spowen wiȝ werðen spowen
þu werðest spowen ȝiȝ werðen spowen
he/scie/it werðe spowen hje werðen spowen

Future PerfectEdit

ind sg. pl.
Ic werðe gespowen haben wiȝ werðeþ gespowen haben
þu wirst gespowen haben ȝiȝ werðeþ gespowen haben
he/scie/it wirþ gespowen haben hje werðeþ gespowen haben
subj sg. pl.
Ic werðe gespowen haben wiȝ werðen gespowen haben
þu werðest gespowen haben ȝiȝ werðen gespowen haben
he/scie/it werðe gespowen haben hje werðen gespowen haben